Het dorp Breukelen in lang vervlogen dagen

Helaas is histkringbreukelen.nl hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan historischekringbreukelen.nl.

Breukelen, een prachtig dorp in de provincie Utrecht, kent een rijke geschiedenis. Het oord dat tegenwoordig meer dan 10.000 inwoners telt is gelegen aan de rivier de Vecht en maakt deel uit van de Vechtstreek, waar zich nog een aantal monumentale kastelen bevinden die dateren uit de 17e eeuw. Het kasteel Nijenrode te Breukelen, dat sinds 1946 de Nyenrode Business Universiteit herbergt, is daar een fraai voorbeeld van.

Landgoed Gunterstein

Een ander mooi voorbeeld is het hedendaagse Rijksmonument Gunterstein, een kasteel dat omstreeks het jaar 1300 gebouwd werd en in de eeuwen daarna meerdere malen gesloopt en opnieuw werd opgebouwd. Kasteel Gunterstein kent een lange en complexe (familie)geschiedenis, dat destijds begon met het geslacht Gunter.

Attingahem

Er wordt verondersteld dat de Vechtstreek reeds in de ijzertijd werd bewoond. Vrijwel zeker is dat er zich in de vroege middeleeuwen een oord met de naam Attingahem heeft bevonden. De nederzetting moet in de 8e eeuw (mede) zijn gevestigd door een Friese edelman, die Atte heette. De familie van Atte begon destijds met de bouw van een vroonhoeve die de naam Breukelerhof kreeg, maar ook wel het Hof van Attingahem werd genoemd. Het was de heilige Bonifatius die omstreeks het jaar 720 de eerste (houten) kerk in Attingahem stichtte. Later werden er enkele stenen kerken in het dorp gebouwd. In de 10e eeuw werd het gebied beheerd door de bisschop van Utrecht. In de eeuwen die volgden werd Breukelen meerdere malen geteisterd door oorlogen. In de Gouden Eeuw trok de adel naar het gebied en werden er een aantal landgoederen gebouwd, waaronder Vechtvliet, Gunterstein en Boom & Bosch. Dit zijn anno nu prachtige buitenplaatsen, met de grandeur van vervlogen tijden. Een bezoek aan de vele landhuizen en hun prachtige tuinen is als een gang naar het casino: je weet nooit wat voor moois nu weer op je pad komt. 

Geschiedenis van Breukelen, het voormalige Attingahem.

Rijke historiek Breukelen. De Vechtstreek. Kasteel Nijenrode. Gunterstein. Nederzetting Attingahem. Vroonhoeve Breukelerhof. Adel en landgoederen.